4

Dec

Tillbaka till kalendern

1+1=2 julklappar

Tomten behöver din hjälp att lösa en mattekluring. Han tänker på ett av de fem talen här nedanför.

Det är ett jämnt tal.

Alla siffror är olika.

Hundratalet är dubbelt så stor som entalet.

Tiotalssiffran är större än tusentalssiffran.

Vilket tal tänker jag på?

A: 1246      B: 3874       C: 4683      D: 4874      E: 8462